Päätös

Rahoituspäätös

RahoituspäätösRahoituspäätös annetaan yritykselle, kun rahoittajan sisäinen päätösprosessi on valmis. Tämä saattaa kestää eri rahalaitoksilla eri aikoja. Toisen pankit pystyvät antamaan päätöksen muutamassa päivässä ja toisilla saattaa päätöksen tekoon mennä parikin viikkoa.

Prosessin nopeuteen vaikuttaa myös pankin sisäisen prosessin lisäksi se millaisesta ja kuinka suuresta rahoitushankkeesta on kyse ja siitä miten hyvin yrityksestä on saatu tietoja heti prosessin alussa. Kun yritys antaa rahoitettavasta hankkeestaan ja taloudellisesta tilanteestaan tarpeeksi kattavat dokumentit, rahoittajan edustajan on helppoa ja nopeaa tehdä lainahakemus yrityksen puolesta ja päätös saadaan nopeasti tehtyä, eikä aikaa kulu lisätietojen hankkimiseen.

Rahoituspäätös voi olla sekä kielteinen, että myönteinen. Kielteiselle päätökselle saa pyytää aina perusteluita ja kielteinen päätös ei aina tarkoita sitä, että rahoitusta ei olisi mahdollista saada. Kielteisen päätöksen saatua kannattaakin keskustelua jatkaa rahoittajan edustajan kanssa siitä, millaisilla ehdoilla tai muutoksilla rahoitusta olisi mahdollista saada.

Myönteinen rahoituspäätös eli tarjous kannattaa aina pyytää kirjallisena (esimerkiksi sähköpostilla), jotta eri rahalaitoksista saatujen tarjousten ehtoja voi rauhassa vertailla ja näin löytää omalle yritykselleen sopivimman tarjouksen.

Lainaehdoissa kannattaa vertailla maksuohjelmaa (lyhennysten määrää, suuruutta, laina-ajan pituutta), vaadittavia vakuuksia (kts. vakuudet) sekä rahoituksen hintaa.

Hinta on rahoituksesta puhuttaessa aina yleisin mielenkiinnon aihe, mutta edellämainittuja muita tekijöitä ei kuitenkaan kannata vertailussa koskaan unohtaa.

Mistä rahoituksen hinta sitten muodostuu?

Rahoituksen hinta

Rahoituksen hintaRahoituksen hinta on rahoittajan näkökulmasta laskettu hinta sille kuinka riskisenä sijoituksena rahoittaja kyseistä lainaa pitää.

Mitä enemmän rahoituksella on vakuuksia, mitä parempi maksukyky ja tulevaisuuden näkymä yrityksellä on ja mitä kiinnostavampi / järkevämpi rahoittettava hanke rahoittajan näkökulmasta on sitä alhaisempi hinta muodostuu lainalle.

Mitä riskisempi sijoitus, esimerkiksi yrityksen markkina todella kilpailtu, tuotteen tulevaisuuden näkymät huonot tai lainalle ei ole tarjota reaalivakuuksia, sitä korkeamman tuotto-odotuksen rahoittaja haluaa sijoitukselleen.

Yleensä rahoituksen hintaa tarkasteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Viitekorko

Viitekorko on peruskorko, johon laina sidotaan. Usein viitekorkoina käytetään Euroopan keskuspankin hallinnoimaa EURIBOR korkoa, mutta myös jokaisella pankilla on oma PRIME korkonsa, jonka muutoksista pankki itse päättää.

Viitekorko muuttuu markkinoiden mukana ja kun puhutaan korkojen noususta tai laskusta tarkoittaa se aina viitekoron muutoksia.

Euribor korkoa voidaan tarjota eri pituisilla jaksoilla vaihtuvana. Esimerkiksi EB 3kk, EB 6kk, EB 12kk ovat tämän hetken käytetyimmät viitekorot. Numero ja kk tarkoittaa sitä että koron taso päivittyy tietyn ajanjakson välein. Esimerkiksi EB6kk päivittyy uuteen arvoon aina 6 kuukauden välein 12kk taas 12 kuukauden välein jne.

Useammin vaihtuvat kuten 3kk tai 6kk korot ovat lähes aina lainan allekirjoitushetkellä 12kk korkoa alhaisemmat, mutta tässä kohtaa aina kannattaa miettiä millaisia muutoksia korkoon esimerkiksi vuoden sisällä saattaa tapahtua.

12kk korko pysyy samana aina sen 12kk ja näin ollen yrityksen on helppoa budjetoida lyhennykset vuodeksi eteenpäin.

Marginaali

Marginaali on korko, johon pankki hinnoittelee riskipalkkion sijoituksesta, ja marginaaleissa on useimmiten rahoittajien välillä isojakin eroja. Marginaali on koko laina-ajan kiinteä, ellei sitten ehdoissa ole kovenanttiehtoja joiden rikkoutuminen saattaa nostaa marginaalia.

Järjestelypalkkio

Järjestelypalkkio / toimitusmaksu on kertaluontoinen maksu, joka yleensä esitetään joko euromääräisenä tai prosenttina pääomasta.

Tämä palkkio on korvaus siitä että rahoitusprosessi on pankissa tehty alusta loppuun ja samalla myös kattaa laina-asiakirjojen tuotantokustannuksia. Mitä suurempi ja haastavampi rahoitushanke sitä korkeampi palkkio yleensä on.

Muut kustannukset

Muut kustannukset ovat yleensä lainanmaksuun liittyviä kustannuksia, kuten suoraveloituspalkkioita, laskutuspalkkioita tms.

Yleensä perinteisessä pankkilainoissa näissä ei ole paljoa eroa eri rahalaitosten kesken, mutta eri rahoitusyhtiöiden kohdevakuudellisissa luotoissa ja myyntisaatavarahoituksessa saattaa muissa kuluissa olla suuriakin eroja. Nämä kannattaa siis myös laskea tarkkaan auki.

Kun yritykselle optimaalisin rahoitustarjous on löytynyt, päästään laina-asiakirjojen läpikäyntiin, allekirjoittamiseen ja tarvittavien pöytäkirjojen hankintaan.

Laina-asiakirjat käydään usein läpi rahoittajan edustajan kanssa samalla kun asiakirjat allekirjoitetaan. Tähän tilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan kirjallinen lainatarjous, jotta voi varmistua, että allekirjoitettavat laina-asiakirjat vastaavat sovittua tarjousta.

Kun kyse on osakeyhtiöstä kannattaa rahoittajan edustajan kanssa vielä etukäteen selvittää tarvitaanko lainan allekirjoittamiseen yrityksen hallitukselta erillistä pöytäkirjaa.

Jos lainan vakuudeksi annetaan henkilökohtaisia takauksia, pitää jokaisen takaajan käydä henkilökohtaisesti allekirjoittamassa takausasiakirjat ennen kuin laina voidaan siirtää yrityksen käyttöön.

Rahoitusyritykselle.fi logo

Opastamme yrityksiä sopivan rahoituksen löytämisessä ja teemme rahoituksen kilpailutuksen helpoksi. Meidän missiona on antaa pk-yrityksille mahdollisuus saada rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja niin että rahoitus on yrityksille edullinen. Meiltä saat sekä neuvontaa rahoitusprosessin eri vaiheissa että kaikki rahoituksen hakemiseen ja kilpailuttamiseen tarvittavat dokumentit. Tutustu palveluihimme.

Rahoitusyritykselle.fi
Y-tunnus 2840743-5
Puh. 050 475 4543
Email info(ät)rahoitusyritykselle.fi