Rahoitusprosessi

Rahoitusprosessi alkaa siitä, kun yritykselle ilmaantuu tarve, johon rahoitusta tarvitaan ja päättyy siihen, kun yritys käyttää rahoituksella saadut varat tarpeen täyttämiseen. Joidenkin mielestä rahoitusprosessi jatkuu sinne asti, kunnes luotto on kokonaisuudessaan maksettu. Rahoitusprosessi saattaa myös katketa paljon ennen rahoituspäätöstä, tai päätös on yritykselle negatiivinen.

Näillä sivuilla prosessi käydään läpi aina varojen saamiseen asti ja keskitytään prosessissa erilaisiin rahalaitosten tarjoamiin ratkaisuihin.

rahoitusprosessin eri vaiheet

Tarve rahoitukselle

Tarve rahoitukselleRahoitusprosessi käynnistyy sillä hetkellä, kun yritys tunnistaa tarpeen, jota ei pysty omin varoin tai omilla resursseilla täyttämään.

Kysymys voi olla jostain uudesta toiminnassa eteen tulleesta ongelmasta, jonka ratkaisu vie paljon resursseja, tarpeesta laajentua, kiinteän omaisuuden tai tuotantovälineiden hankinnasta tai mistä tahansa toimintaan liittyvästä asiasta. Tarpeen ilmestyttyä tutustutaan erilaisiin vaihtoehtoihin, joilla tarve voidaan täyttää ja selvitetään tarpeen täyttämiseen liittyvät kustannukset.

Kun kustannukset ovat selvillä, yrityksen kannattaa huolellisesti valmistella kaikki rahoituksen hakemiseen tarvittavat dokumentit.

Tämä tarkoittaa, että nyt on aika käydä läpi yrityksen nykytila ja miettiä millaisia suunnitelmia yrityksen tulevaisuudelle on. Rahoittajaa kiinnostaa kaikista eniten yrityksen maksukyky nyt ja tulevaisuudessa, jotta se voi arvioida onko yritys rahoituskelpoinen.

Nykyistä maksukykyä kuvaa yrityksen viimeisin tilinpäätös ja kuluvan tilikauden kirjanpitoajo, jotka saadaan suoraan kirjanpitäjältä.

Rahoittaja laskee näistä omien kaavojensa mukaisesti yritykselle jonkinlaisen maksukykyluokan, mikä vaikuttaa vakuusvaatimuksiin ja rahoituksen kokonaishintaan. Tulevaisuuden maksukykyä yritys voi osoittaa liiketoimintasuunnitelmalla ja kattavilla rahoituslaskelmilla tai budjetilla.

Valmistautuessaan rahoituksen hakemiseen yrityksen tulisikin hankkia vähintäänkin seuraavat dokumentit:

  •         Viimeisen tilikauden tilinpäätösasiakirjat
  •         Kuluvan vuoden viimeisin kirjanpitoajo
  •         Liiketoimintasuunnitelma
  •         Rahoituslaskelma/budjetti tuleville vuosille (yleensä 3 seuraavaa vuotta)
  •         Tiedot annettavista vakuuksista

Kun yrityksellä on tarvittavat dokumentit, on aika valita erilaisista rahoitusvaihtoehdoista tilanteeseen sopivin ja sopia eri rahoittajien kanssa aika neuvotteluun.

Rahoitusvaihtoehtojen valinnassa kannattaa olla tarkka ja laskea läpi eri tyyppisten luottojen kustannukset. Usein luotoista saattaa löytyä yllättäviäkin ”piilokustannuksia” kuten tilinavausmaksuja, vuokraprosentteja, tilipalkkioita, joten eri vaihtoehtojen perusteellinen läpikäynti säästää yritykselle selvää rahaa.

Sopivien rahoitusvaihtoehtojen ja rahoittajien löydyttyä, yrityksen edustaja sopii ajat rahoitusneuvotteluun eri rahoittajien edustajien kanssa.

Kaikki valmistellut yrityksen tilanteesta kertovat dokumentit kannattaa lähettää rahoittajan edustajalle jo ennen varsinaista neuvottelua, jotta rahoittajalla on neuvotteluun tultaessa hyvä käsitys yrityksen tilanteesta ja neuvottelussa on mahdollista saada alustavia suuntaviivoja sille millaisin ehdoin yritys voisi rahoitusta saada. Itse neuvotteluun kannattaa valmistautua hyvin, olla varma omasta asiastaan ja esittää ehdotuksia rohkeasti.

Rahoitusneuvottelu

Rahoitusneuvottelu on paikka, jossa rahoittajan edustajalle myydään yritys, liikeidea ja vakuutetaan rahoittaja yrityksen maksukyvystä. Hyvä rahoituskonsultti osaa neuvoa neuvotteluun valmistautumisessa ja antaa vinkkejä siitä, mihin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää neuvottelussa huomiota.

Neuvotteluiden jälkeen käynnistyy rahoittajan sisäinen päätösprosessi, joka saattaa viedä muutamasta päivästä reiluun viikkoon. Jossain tapauksissa prosessi saattaa kestää pidempäänkin ja sen aikana usein pyydetään yrityksestä tai hankkeesta vielä lisätietoja.

Jos rahoitusprosessin valmistelu on tehty yrityksen osalta perusteellisesti, lyhentää se usein rahoittajan sisäisen päätösprosessin aikaa. Kun yrityksestä on voitu antaa rahoittajalle heti alussa mahdollisimman kattava tietopaketti, on rahoittajan helppo tehdä päätös nopeasti.

Lopuksi yritys saa hakemistaan luotoista tarjoukset eri rahoittajilta. Jos käy niin, että päätös on yritykselle kielteinen, kannattaa keskustelua jatkaa rahoittajan kanssa ja miettiä yhdessä millaisilla ehdoilla tai muutoksilla rahoitus olisi mahdollinen.

Kun yritys saa eri rahoittajilta myönteiset päätökset, kannattaa kaikkien eri luottotarjousten ehdot, hinnat ja maksuohjelmat käydä tarkasti läpi. Tarjouksissa saattaa olla paljonkin eroavuuksia ja sen takia on järkevää käyttää tarjousten lukemiseen verran aikaa.

Jos yrityksellä on käytössään rahoituskonsultti, voi konsultti antaa hyviä neuvoja siitä, mikä tarjous soveltuu yritykselle parhaiten ja osaa laskea auki eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset.

Rahoituskonsultointi

rahoituskonsulttiRahoituskonsultin tehtävänä on antaa yritykselle mahdollisimman hyviä neuvoja siitä millaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksellä olisi käytettävänä, mitä asiakirjoja hakemiseen tarvitsee, mitä asioita yritys voisi tehdä saadakseen mahdollisimman sopivan ja edullisen rahoitusratkaisun. Rahoituskonsultista on hyötyä myös yrityksen taloudellisten resurssien ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Suurilla yrityksillä on omat talousjohtajansa, mutta pienemmille yrityksille vastaavien palveluiden hankinta rahoituskonsultilta voi olla järkevää, silloin kun yrityksen talouden johtaminen on yrittäjän / kirjanpitäjän käsissä.

Jokaisen yrityksen olisi hyvä vähintäänkin muutaman vuoden välein tarkastella taloudellista tilannettaan ja tulevaisuuden näkymiä ja tässä konsultin käyttäminen säästää aikaa ja antaa yritykselle mahdollisesti sellaista tietoa, mitä ei muuten olisi yritykseen saatu.

Suurin arvo konsultilla on kuitenkin rahoitusprosessissa. Kun konsultti tekee yritykselle rahoituksen hakemiseen tarvittavat dokumentit ja ohjeistaa yrittäjää hakemaan rahoitusta sopivilta tahoilta, yritys sekä säästää aikaa että rahaa ja rahoituksen toteutuminen on huomattavasti varmempaa.

Konsultti myös antaa neuvoja siinä, että yritys ei ota huonoilla ehdoilla olevaa lainaa ja auttaa eri rahoitusvaihtoehtojen vertailussa ja lainojen kilpailutuksessa. Konsultin avulla yritys voi helposti säästää useita prosentteja lainojen marginaaleissa ja ei joudu sitouttamaan kaikkia vakuuksiaan yhden rahoituksen takia.

Hyvästä rahoituskonsultista on yritykselle aina taloudellista hyötyä ja parhaimmillaan konsultin neuvot ohjaavat yritystä taloudellisesti kannattavaan tulevaisuuteen.

Rahoitusyritykselle.fi logo

Opastamme yrityksiä sopivan rahoituksen löytämisessä ja teemme rahoituksen kilpailutuksen helpoksi. Meidän missiona on antaa pk-yrityksille mahdollisuus saada rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja niin että rahoitus on yrityksille edullinen. Meiltä saat sekä neuvontaa rahoitusprosessin eri vaiheissa että kaikki rahoituksen hakemiseen ja kilpailuttamiseen tarvittavat dokumentit. Tutustu palveluihimme.

Rahoitusyritykselle.fi
Y-tunnus 2840743-5
Puh. 050 475 4543
Email info(ät)rahoitusyritykselle.fi